SDN Cijaksa Mieling Poe Bahasa Inung

0
211

Gragepolitan.com/Banten – Nitih wanci numustari ningang mangsa nu utama ,dina poe jumaah tangal duapuluh hiji pebruari taun duarebu duapuluh di sd cijaksa ,desa padajaya ,kacamatan jampangkulon ,kabupaten sukabumi ngayaken acara mieling poe bahasa inung ,acara ieu dilaksanaken dina buruan sakola anu diluluguan ku pupuhu sakola kang joni kadarsah sareng rengrengan guru anu sanesna ,lumangsungna mieling poe bahasa inung ,sadayana murid istri ngango raksukan kabaya ,murid anu pameugeut ngango raksukan pangsi anu biasa diange panca silat ,sadayana murid nyarandak sangu sareung deungena sewang sewangan .

Mieling poe bahasa inung ieu ngingetken kana kaayaan inung bapak urang jaman baheula ,tikawit raksukan dugi kana katuangan anu dicaranak rencang sangu sapertos jaman baheula sa aya aya tesapertos jaman ayeuna ,tikawit lauk asin ,getok ,simeut oge sareng anusanesna ,kitukeneh lalab lalaban ,tikawit daun sampeu ,genjer ,sintrong ,antanan ,surawung jeung sajabana ,mieling bahasa inung ieu kudu dibiasaken dina tiap taun ameh urang sararea bisa nyaho, anu saleuwihna jang barudak jaman ayeuna ,yen kahirupan kolot baheula teh saperti kitu ,lain ulah nuturken kamajuan jaman ayeuna tapi kudu ingen jeung nyaho kahirupan kolot baheula nuhirupna ngandelken sa aya aya jeung padangdanan jaman baheula kabudayaan sunda ,anu sakuduna ku urang dipieling ulah tepika ampir leungit cara ayeuna.

Samemeh barudak sakola sd cijaksa mayoran ,sababaraha murid mintonken kaulinanan jaman baheula anudiantarana : sondah ,galasin ,gatrik ,congklak ,luncat tingi jeung ngibing jaipongan ,kitukeneh barudak lalakina mintonken jurus jeung ibing panca silat ,pupuhu disakola sd cijaksa kang joni kadarsah sawoktos ditaros ku wartawan dina raraga mieling bahasa inung ,kang joni ngawaler ,akang ngarasa kangres ningali barudak ngango raksukan sareng metaken kaulinan kaulinan jaman baheula anu diange ku kabudayaan urang sunda ,kang joni kadarsah ngahareupken kango kapayuna waktuna  bahasa inung tiap taun terus dipieling ku urang sadayana sareng kedah diange deui kabudayaan sunda ulah dugika leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ,cariosan kang joni kadarsah.

(Asep Umin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here